BENGKEL ROBOTIK PETROSAINS BERSAMA SEKOLAH DAN PI1M ANJURAN DIGI

Aktiviti terkini | 04 - 05 Oktober 2016

Tempat Aktiviti:
PUSAT INTERNET 1 MALAYSIA, SEMAMBU, KUANTAN.

Tujuan:
1. Menarik minat pelajar untuk mempelajari lebih mendalam dalam bidang teknologi sains.
2. Meningkatkan kreativiti pelajar.
3. Mempunyai berdaya saing yang sihat dan bekerjasama dalam kumpulan.

Kebaikan / Kelebihan:
1. Pembelajaran mengenai robotik.
2. Menggalakkan minat pelajar terhadap robot.

Berikut adalah gambar sepanjang perjumpaan dijalankan: