SUMBANGAN HARI RAYA KEPADA PENGHUNI RUMAH ANAK YATIM AL-HIJRAH

Aktiviti terkini |03 Jun 2018

Tempat Aktiviti:
Rumah Anak Anak Yatim Al Hijrah

Tujuan :
• Hasil Jalinan usaha sama Pusat Internet Daerah Kemaman.
• Merupakan satu inisiatif projek tanggungjawab social korporat Pusat Internet Daerah Kemaman.
• Bagi meraikan dan membantu golongan tidak berkemampuan khususnya golongan Anak Yatim.

Kelebihan Aktiviti :
• Membantu meringankan beban anak anak yatim yang hilang tempat bergantung.
• Mengeratkan silaturahim kakitangan PI1M & penghuni Rumah Anak Yatim Al Hijrah.
• Memperkenalkan fungsi Pusat Internet kepada masyarakat setempat.