TTT PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITI ADVOKASI 2018/2019

Aktiviti terkini | 24 - 25 November 2018

Tempat Aktiviti:
Resort World Kijal

Tujuan :
• Sebagai wakil Kluster Kemaman seterusnya merangkap “Cluster Reference Point” & diberikan latihan intensif kandungan baru advokasi MCMC di samping menyediakan saluran maklumbalas komuniti terhadap keberkesanan penyampaian mesej-mesej utama advokasi.

Kelebihan Aktiviti :
• Menghasilkan penanda aras tahap kesedaran program advokasi di peringkat komuniti
• Memperkenalkan kandungan advokasi baru dan mengemaskini kandungan sedia ada di semua peringkat
• Mewujudkan individu rujukan di peringkat kluster Pusat Internet bagi memperkemaskan komunikasi dan edaran bahan advokasi
• Membuka peluang kepada pengurus Pusat Internet yang berpotensi meneroka lebih jauh latihan-latihan intensif berkaitan sebagai nilai tambah diri dan meningkatkan kredibiliti sebagai advocator

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :