KUIZ KAHOOT HARI MALAYSIA

Aktiviti terkini | 15 September 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Bukit Anak Dara

Tujuan :
• Menghayati erti kemerdekaan negara
• Mengisi masa pelajar sekolah dengan aktiviti bermanfaat
• Menguji tahap pengetahuan peserta mengenai informasi Kenegaraan dan pengetahuan am

Kelebihan Aktiviti :
• Meraikan Bulan Kemerdekaan Malaysia 2018
• Memupuk dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :