BENGKEL KEUSAHAWANAN - KELAS SHOPEE

Aktiviti terkini | 20 Julai 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Bukit Kuang

Tujuan :
• Memberi pendedahan yang mudah kepada usahawan kecil untuk mendaftar akaun shopee serta memasarkan produk yang dihasilkan
• Membina keyakinan diri dalam penggunaan komputer kepada masyarakat luar Bandar dalam urusan harian
• Mewujudkan masyarakat luar Bandar yang celik IT dan mahir dalam pengendalian komputer untuk urusan harian dan memacu peluang kearah menjadi usahawan
• Memperkenalkan Pusat Internet Kg Bukit Kuang dan fngsi pusat internet kepada komuniti
• Memberi bimbingan kepada masyarakat luar Bandar dalam bidang kemahiran komputer serta pendedahan kepada dunia digital serta fungsinya pada masa kini dalam usaha mendekatkan jurang digital di kalangan masyarakat luar bandar
• Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan ICT untuk mengikuti kelas komputer kepada masyarakat luar Bandar

Kelebihan Aktiviti :
• Bengkel ini dapat memberikan impak dalam memberikan pendedahan kepada peserta yang berpotensi dan ingin menambah nilai pendapatan dalam bidang E-Commerce

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.