MOBILE E-WASTE

Aktiviti terkini |27 Februari 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Live Pusat Internet Komuniti Kg Bukit Anak Dara

Tujuan :
• Memberi pendedahan tentang Mobile E-Waste yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dan MCMC.
• Memberi pendedahan kepada komuniti tentang kepentingan menjaga alam sekitar.
• Memberi kesedaran kepada komuniti terhadap kesan buruk ke atas kesihatan dan persekitaran akibat pembuangan peranti secara tidak berhemah.
• Menggalakkan komuniti untuk mengadaptasi konsep kitaran ekonomi yang membolehkan sisa yang terhasil di negara kita dikitar semula menjadi bahan yang boleh digunakan semula.
• Menggalakkan pengguna Facebook untuk mengetahui perkembangan dan aktiviti yang dijalankan melalui aplikasi sosial media PIK


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Pengenalan diri
• Pengenalan tajuk yang dibawa
• Kupasan tajuk
• Sesi soal jawab bersama penonton


Butiran Aktiviti :
. • Memberi peluang kepada peserta untuk beraktiviti walaupun dalam tempoh PKP.
• Mempromosikan aktiviti yang diadakan oleh Pusat Internet Komuniti.
• Memperkenalkan Pusat Internet Komuniti dan media sosial PIK.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.