PROGRAM ADVOKASI KAFETEEN@PIK KEMAMAN 2021

Aktiviti terkini |13 September 2021

Tempat Aktiviti:
Secara atas talian menggunakan platform Google Meet

Tujuan :
• Menjayakan Program Kluster Kemaman bagi bulan September 2021
• Membantu remaja berumur 13 hingga 24 tahun melalui alam remaja dengan selesa tanpa keraguan
• Memberi galakan kepada penonton untuk berdaftar di bawah PIK Kemaman untuk menyertai program PUPUK@Shopee
• Menyediakan khidmat kaunseling dan perkhidmatan kesihatan bagi membantu remaja mengatasi masalah fizikal, mental dan sosial remaja
• Memberi peluang remaja berkenalan dengan rakan-rakan serta berkongsi pengalaman dan idea-idea baru
• Memperkasakan remaja melalui bimbingan dan pendidikan
• Menyemai nilai-nilai murni remaja terhadap perkembangan kesihatan diri dan sosial
• Menyemai sikap positif remaja terhadap perkembangan kesihatan diri, sosial, fizikal dan mental


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Segmen 1 : Taklimat berkenaan aplikasi MyKafeTEEN
• Segmen 2 : Teen Talk – Tanggungjawab Seksualiti
• Segmen 3 : Kuiz interaktif melalui medium Gimkit


Butiran Aktiviti :
. • Menjalankan aktiviti bersama ahli Pusat Internet Komuniti khususnya golongan remaja
• Menyambut baik program anjuran NGO sekitar bersama dengan Pusat Internet Komuniti Kemaman
• Memperkenalkan Pusat Internet Komuniti Kemaman dan program yang diadakan setiap bulan


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.